Projektové a inženýrské služby - projekt@dcons.cz:

Studie staveb

   • základní (umístění, půdorysy, pohledy)
   • vizualizace staveb
   • architektonické studie

Projektová činnost

   • rodinné a bytové domy
   • technická a dopravní infrastruktura (inženýrské sítě a komunikace)
   • komerční stavby
   • ČOV

Požárně bezpečnostní řešení staveb

Zaměření staveb

   • pasport stavby

Inženýrská činnost

   • povolení stavby
   • předprojekční činnost
   • odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
   • výběr a posouzení pozemků
   • dozor stavby

Radonové měření

Hydrogeologické posouzení vsaku

Inženýrsko-geologický průzkum

Geometrické zaměření (polohopis a výškopis)

Energetický štítek stavby

Financování (hypotéky a úvěry)

Realitní činnost

Stavební činnost

 

 

Tiskové služby - tisk@dcons.cz:

Tisk do formátu A0+ (šířka role až 914mm)

   • A4 fotopapír gramáž až 300g/m2
   • A3+ fotopapír gramáž 275g/m2

Kopírování a skenování do formátu A3

Laminace do formátu A3

 

 

 

Ceny smluvní, jsme plátci DPH